Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Technik budownictwa

Nauka trwa 4 lata

 

 

Kwalifikacje:
K1 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
K2 - Organizacja i kontrola robót budowlanych
K3 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia nadzoru w robotach budowlanych, opracowania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowników (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów, kosztorysów, projektów, itp.

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach budowlanych, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

 

W technikum budowlanym będzie można zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie:

 

- budownictwa: nowoczesne technologie budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne, technologie robót wykończeniowych,

- projektowania architektonicznego ze wspomaganiem komputerowym w programie Auto CAD,

- kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma PRO.

 

 

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

 

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.

. Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu